Tietosuojakäytäntö

Laatimispäivä 09.12.2019
1. Rekisterinpitäjä
NetCallers Oy
2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Ari Ikävalko info@netcallers.fi
3. Rekisterin nimi
NetCallers Oy
4. Tietojen käyttötarkoitus
Käyttäjien henkilötietoja käytetään yhteydenotto tarkoitukseen helpottamaan työntekijöiden rekrytoimista.
5. Tietojen käsittely ja luovutus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on saada yhteys työnhakijaan ja hallinnoida rekrytointia. Emme myy tai siirrä käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Voimme siirtää käyttäjien henkilötietoja asiakasyrityksillemme ja alihankkijoillemme, jotka toimivat käsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti palvelun tarjoamiseksi.
Viranomaisille tai oikeudellisille neuvonantajille tilanteissa, jos laki tai viranomaisen määräys sitä edellyttää.
6. Rekisterin tietosisältö
Vain rekrytointiprosessin kannalta olennaiset tiedot kerätään. – nimi – sähköposti – puhelinnumero
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi NetCallers.fi kyselyyn vastanneesta henkilöstä ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa vastatessaan NetCallers.fi sivustolla kyselykaavakkeessa.